Fromme Armaturen

 

Datenblätter

 

  • Absperrschieber
  • Flanschadapter / Ausbaustücke
  • Rückschlagklappen
  • Schmutzfänger
  • Entlüftungsventile
  • Absperrklappen

 

PDF Figur Nr. Absperrschieber  
Datenblatt Fig.800 800  KFS, innen, PN 16, EPDM, GJS-500-7, FTF Gr.14  
Datenblatt Fig.801 801  KFS, innen, PN 10, EPDM, GJS-500-7, FTF Gr.14
Datenblatt Fig.802 802  KOS, innen, PN 16, EPDM, GJS-500-7, FTF Gr.15
Datenblatt Fig.803 803  KOS, innen, PN 10, EPDM, GJS-500-7, FTF Gr.15
Datenblatt Fig.804 804  KFS, innen, PN 25, EPDM, GJS-500-7, FTF Gr.14
Datenblatt Fig.805 805  KOS, innen, PN 25, EPDM, GJS-500-7, FTF Gr.15  
     
Datenblatt Fig.870 870  KOS, innen, PN 10, Bronze, GJS-500-7, FTF Gr.15
Datenblatt Fig.871 871  KOS, innen, PN 16, Bronze, GJS-500-7, FTF Gr.15
Datenblatt Fig.872 872  KFS, innen, PN 10, Bronze, GJS-500-7, FTF Gr.14
       
PDF Figur Nr. Einplattenschieber  
Datenblatt Fig.890 890   PN 10, EPDM, GJS-500-7
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
       
     
     
     
     

 

PDF Figur Nr. Flanschadapter  
Datenblatt Fig.830 830  PN 10/16, Flexible, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.831 831  PN 25, Flexible, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.832 832  PN 10/16, Universal, GJS-400-15  
           
PDF Figur Nr. Quick Adapter  
Datenblatt Fig.834 834  PN 10, GJS-400-15, PE  
Datenblatt Fig.835 835  PN 16, GJS-400-15, PE  
Datenblatt Fig.836 836  PN 10, GJS-400-15, PVC  
Datenblatt Fig.837 837  PN 16, GJS-400-15, PVC  
       
PDF Figur Nr. Kraftschlüssige Flanschadapter  
Datenblatt Fig.838 838  PN 10, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.839 839  PN 16, GJS-400-15  
           
PDF Figur Nr. Ausbaustück  
Datenblatt Fig.840 840  PN 10, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.841 841  PN 16, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.842 842  PN 25, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.843 843  PN 40, GJS-400-15  
       
       
       
       
       
       
       
           
       

 

PDF Figur Nr. Rückschlagklappen  
Datenblatt Fig.810 810  PN 10, EPDM, GJS-500-7  
Datenblatt Fig.811 811  PN 16, EPDM, GJS-500-7  
       
PDF Figur Nr. Kugelrückschlagventile  
Datenblatt Fig.888 888  PN 10, NBR, GJS-500-7  
Datenblatt Fig.889 889  PN 16, NBR, GJS-500-7  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
       
           
       
       
       
           
           
           
           
           
           

 

PDF Figur Nr. Schmutzfänger  
Datenblatt Fig.819 819  PN 10, GJS-500-7  
Datenblatt Fig.820 820  PN 16, GJS-500-7  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

PDF Figur Nr. Entlüftungsventile  
Datenblatt Fig.825 825  PN16, einer Kammer, GJS-500-7  
Datenblatt Fig.826 826  PN16, Doppelkammer, GJS-500-7  
       
       
           
       
       
       
       
           
       
       
       
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
PDF Figur Nr. Absperrklappe  
Datenblatt Fig.846 846  PN16, GJS-400-15, Wafer  
Datenblatt Fig.856 856  PN16, GJS-400-15, LUG  
       
PDF Figur Nr. Absperrklappe, doppelt exzentrisch  
Datenblatt Fig.900 900  PN6, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.901 901  PN10, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.902 902  PN16, GJS-400-15  
Datenblatt Fig.903 903  PN25, GJS-400-15  
       
PDF Figur Nr. Absperrklappe, dreifach exzentrisch  
Datenblatt Fig.910 910  PN2.5, Disc A216 WCB, Q235  
Datenblatt Fig.911 911  PN6, Disc A216 WCB, Q235  
Datenblatt Fig.912 912  PN10, Disc A216 WCB, Q235  
Datenblatt Fig.913 913  PN16, Disc A216 WCB, Q235  
Datenblatt Fig.915 915  PN2.5, Disc A351 CF8, Q235  
Datenblatt Fig.916 916  PN6, Disc A351 CF8, Q235  
Datenblatt Fig.917 917  PN10, Disc A351 CF8, Q235  
Datenblatt Fig.918 918  PN16, Disc A351 CF8, Q235  
Datenblatt Fig.920 920  PN2.5, Disc A351 CF8, A276-304  
Datenblatt Fig.921 921  PN6, Disc A351 CF8, A276-304  
Datenblatt Fig.922 922  PN10, Disc A351 CF8, A276-304  
Datenblatt Fig.923 923  PN16, Disc A351 CF8, A276-304  
Datenblatt Fig.926 926  PN2.5, Disc A351 CF8M, A276-304  
Datenblatt Fig.927 927  PN6, Disc A351 CF8M, A276-304  
Datenblatt Fig.928 928  PN10, Disc A351 CF8M, A276-304  
Datenblatt Fig.929 929  PN16, Disc A351 CF8M, A276-304  
Datenblatt Fig.930 930  PN2.5, Disc A351 CF8M, A276-316  
Datenblatt Fig.931 931  PN6, Disc A351 CF8M, A276-316  
Datenblatt Fig.932 932  PN10, Disc A351 CF8M, A276-316  
Datenblatt Fig.933 933  PN16, Disc A351 CF8M, A276-316